Zicht op jezelf


Zicht op jezelf

<strong><span style=”color: #000000;”>Innovatiekracht is de sleutel tot duurzaamheid, Van Feedback naar Feedboth® legt de basis voor het ontsluiten van het innovatievermogen binnen organisaties</span></strong>

<table>
<tbody>
<tr>
<td valign=”middle” width=”200″>
<h4 style=”font-size: 15px;”><strong>FEEDBACK NAAR FEEDBOTH</strong>®</h4>
</td>
<td valign=”middle”>

<hr />

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<strong>Het uitgangspunt bij situaties of gebeurtenissen van welke aard ook is altijd: </strong><strong>“Het gaat er niet om wat er gebeurt, maar hoe jij er mee omgaat, </strong><strong>dus niet wat het met jou doet, maar wat jij ermee doet”.
</strong><strong>Uit alle gebeurtenissen en situaties is een les te leren.
</strong><strong>De moeilijke vraag is altijd: Welke les?</strong>

Krijg meer inzicht in jezelf, door datgene wat in je omgeving gebeurt.

Feedback geven of krijgen is vaak eenrichtingsverkeer. Feedboth werkt anders, je kijkt sámen naar wat de gebeurtenis voor lessen bevat voor jullie beiden (uitwisseling). Je wilt niet het gedrag van de ander veranderen, maar juist onderzoeken wat het gedrag van de ander met jou doet en wat je hiermee kunt in je eigen ontwikkeling. Feedboth is tweezijdig en gelijkwaardig en <strong>gaat vooral om wat jij met de gebeurtenis doet.</strong>

Wil je  antwoord op de vraag welke les je kunt leren uit een bepaalde gebeurtenis of situatie? In deze training krijg je inzicht in de (onzichtbare) oorzaken achter de huidige gebeurtenissen in je leven en werk.  Door dit inzicht kom je fundamenteel anders in het leven te staan en word je een krachtige/sterke persoonlijkheid die beter kan functioneren en communiceren.

<table>
<tbody>
<tr>
<td valign=”middle” width=”200″>
<h4 style=”font-size: 15px;”><strong>WAT LEER JE?</strong>:</h4>
</td>
<td valign=”middle”>

<hr />

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<ul>
<li>Je kunt feedboth toepassen</li>
<li>Je hebt inzicht in waarom bepaalde dingen zich herhalen in je leven en je werk</li>
<li>Je krijgt veel meer inzichten in jezelf ten opzichte van je omgeving</li>
<li>Je pakt kansen en kunt makkelijker keuzes maken</li>
<li>Je wordt een krachtiger persoon en je kunt je omgeving meer beïnvloeden</li>
<li>Je helikopterview is scherper dan ooit</li>
<li>Je weet anderen te inspireren</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>WELKE ONDERWERPEN?</strong>
<ul>
<li>Je leert hoe je kunt functioneren op een hoger plan.</li>
<li>Je leert hoe je het Feedboth model kan toepassen in de praktijk.</li>
<li>We gaan aan de slag met vraagstukken die je als deelnemer inbrengt. De vraagstukken worden inzichtelijk gemaakt zodat de oorzaken achter de gebeurtenis duidelijk worden. Zo krijg je inzicht in de les die ligt in de gebeurtenis, zodat je persoonlijk kunt groeien.</li>
<li>We werken met een duidelijk doel, zonder een gedetailleerd vaststaand programma. Het proces is leidend in elk moment wordt gedaan wat nodig is voor de deelnemers.</li>
</ul>

<table>
<tbody>
<tr>
<td valign=”middle” width=”130″>
<h4 style=”font-size: 15px;”><strong>RESULTATEN VOOR DE ORGANISATIE</strong>:</h4>
</td>
<td valign=”middle”>

<hr />

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<ul>
<li>sterke verbetering van de communicatie organisatie breed: eenheid</li>
<li>meer openheid, vertrouwen, helderheid en concrete afspraken binnen teamver­banden</li>
<li>verbetering interne organisatie: samenwerking</li>
<li>meer servicegerichtheid en flexibiliteit richting externe markt: versterkte marktpositie</li>
<li>meetbare productieverhoging</li>
<li>verbetering van de werkprocessen</li>
<li>afname ziekteverzuim</li>
<li>wezenlijke veranderingen in de stijl van leidinggeven: vooral gericht op het gebruik maken van de ervaring, kennis en ideeën van de medewerkers</li>
</ul>
De training kan vaker dan 1 keer gevolgd worden omdat de vraagstukken wisselend zijn per groep en per deelnemer.

<strong>Duur van de training: 1 dag. Voor een training op maar neem gerust contact op.</strong>

<table>
<tbody>
<tr>
<td valign=”middle” width=”130″></td>
<td valign=”middle”>

<hr />

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

“Zoals jij bent, zo is je wereld”

Heeft u interesse of vragen?

Write a Comment