TRAININGEN

ZICHT OP JEZELF IN RELATIE TOT LASTIG GEDRAG

 Hoe kan agressie/lastig gedrag verdwijnen uit je leven?

 • Wat is agressie/lastig gedrag?
 • Hoe komt het dat je het tegenkomt in situaties?
 • Waarom is het voor je groeiproces nodig dat je het tegenkomt in je omgeving?
 • Waar in je leven ben je het tegengekomen?
 • Wat kun je ervan leren?

Wil je antwoord op deze vragen dan is deze training geschikt voor jou!

Lastig gedrag is voor jou een uitdaging, omdat je door dit gedrag kunt oefenen met begrenzen. Je leert er dus iets van. Je kunt dus zeggen ‘dankjewel’!
Door anders te kijken jezelf in relatie tot je omgeving, krijg je inzicht in wat bij jou hoort en wat bij de ander. Je kunt het vervolgens loslaten.

Iedereen heeft wel eens te maken met agressie of lastig gedrag. Je hebt dan de neiging de schuld bij de ander neer te leggen. Dat kun je doen, alleen dat levert niets op. De omgeving is namelijk de spiegel van wat er in jezelf zit.

Als je inzicht krijgt in jezelf in relatie tot agressie of lastig gedrag en dit vervolgens op je ‘harde schijf’ gaat wissen, dan raken deze situaties je niet meer.

SCHADUWGEBIED

Vaak ben je je niet bewust wat je door je gedrag bij de ander oproept, of bij jezelf. In je eigen deel van je communicatie heb je vaak geen inzicht, dat zit in je schaduwgebied. Iedereen heeft een schaduwgebied in zich. Als je je bewust wordt van je schaduw dan verdwijnt deze. Wat niet gezien is, overvalt je steeds weer.

Hoe kan agressie/lastig gedrag verdwijnen uit je leven?

 • Wat is agressie/lastig gedrag?
 • Hoe komt het dat je het tegenkomt in situaties?
 • Waarom is het voor je groeiproces nodig dat je het tegenkomt in je omgeving?
 • Waar in je leven ben je het tegengekomen?
 • Wat kun je ervan leren?

Lastig gedrag is voor jou een uitdaging, omdat je door dit gedrag kunt oefenen met begrenzen. Je leert er dus iets van. Je kunt dus zeggen ‘dankjewel’!
Door anders te kijken naar je omgeving, krijg je inzicht in wat bij jou hoort en wat bij de ander. Je kunt het vervolgens loslaten.

Werkwijze

‘Leren door doen’ staat in deze training centraal. Theorie ondersteunen we met oefeningen. Het is een interactieve training. De acteur spiegelt de emotie van de deelnemer rondom een zelf ingebrachte situatie. Zo ontstaat bewustwording over het eigen aandeel in de communicatie. Vanuit de beleving en het inzicht van de trainer en de acteur krijgen de deelnemers feedback over hun eigen handelen.

Maatwerk

Tijdens de training wordt er gewerkt met ingebrachte situaties. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de deelnemers (maatwerk). De training wordt gegeven met veel respect voor de deelnemers in een volkomen veilige situatie.

Resultaat van de training

 • Je laat belemmerende overtuigingen los
 • Je komt dichter bij jezelf en communiceert vanuit je hart
 • Je kunt begrenzen vanuit gevoel (gevoel is in het hier en nu, emotie is geschiedenis)
 • Je hebt inzicht in je innerlijke agressie
 • Je hebt inzicht in je projectie
 • Je krijgt innerlijke rust (energiebalans)

Door inzicht in jezelf, sta je meer in je kracht in lastige situaties

Duur van de training: 2 keer 1 dag
Terugkomdag optioneel.
Waar sta je nu?

Hoe verder?
Verdere stappen zetten?

VAN FEEDBACK
NAAR FEEDBOTH®

Innovatiekracht is de sleutel tot duurzaamheid, Van Feedback naar Feedboth® legt de basis voor het ontsluiten van het innovatievermogen binnen organisaties

Het uitgangspunt bij situaties of gebeurtenissen van welke aard ook is altijd: “Het gaat er niet om wat er gebeurt, maar hoe jij er mee omgaat, dus niet wat het met jou doet, maar wat jij ermee doet”. Uit alle gebeurtenissen en situaties is een les te leren. De moeilijke vraag is altijd: Welke les?

Krijg meer inzicht in jezelf, door datgene wat in je omgeving gebeurt.

Feedback geven of krijgen is vaak eenrichtingsverkeer. Feedboth werkt anders, je kijkt sámen naar wat de gebeurtenis voor lessen bevat voor jullie beiden (uitwisseling). Je wilt niet het gedrag van de ander veranderen, maar juist onderzoeken wat het gedrag van de ander met jou doet en wat je hiermee kunt in je eigen ontwikkeling. Feedboth is tweezijdig en gelijkwaardig en gaat vooral om wat jij met de gebeurtenis doet.

Wil je  antwoord op de vraag welke les je kunt leren uit een bepaalde gebeurtenis of situatie? In deze training krijg je inzicht in de (onzichtbare) oorzaken achter de huidige gebeurtenissen in je leven en werk.  Door dit inzicht kom je fundamenteel anders in het leven te staan en word je een krachtige/sterke persoonlijkheid die beter kan functioneren en communiceren.

Wat leer je?

 • Je kunt feedboth toepassen
 • Je hebt inzicht in waarom bepaalde dingen zich herhalen in je leven en je werk
 • Je krijgt veel meer inzichten in jezelf ten opzichte van je omgeving
 • Je pakt kansen en kunt makkelijker keuzes maken
 • Je wordt een krachtiger persoon en je kunt je omgeving meer beïnvloeden
 • Je helikopterview is scherper dan ooit
 • Je weet anderen te inspireren
WELKE ONDERWERPEN?
 • Je leert hoe je kunt functioneren op een hoger plan.
 • Je leert hoe je het Feedboth model kan toepassen in de praktijk.
 • We gaan aan de slag met vraagstukken die je als deelnemer inbrengt. De vraagstukken worden inzichtelijk gemaakt zodat de oorzaken achter de gebeurtenis duidelijk worden. Zo krijg je inzicht in de les die ligt in de gebeurtenis, zodat je persoonlijk kunt groeien.
 • We werken met een duidelijk doel, zonder een gedetailleerd vaststaand programma. Het proces is leidend in elk moment wordt gedaan wat nodig is voor de deelnemers.

Resultaten voor de organisatie:

 • sterke verbetering van de communicatie organisatie breed: eenheid
 • meer openheid, vertrouwen, helderheid en concrete afspraken binnen teamver­banden
 • verbetering interne organisatie: samenwerking
 • meer servicegerichtheid en flexibiliteit richting externe markt: versterkte marktpositie
 • meetbare productieverhoging
 • verbetering van de werkprocessen
 • afname ziekteverzuim
 • wezenlijke veranderingen in de stijl van leidinggeven: vooral gericht op het gebruik maken van de ervaring, kennis en ideeën van de medewerkers

De training kan vaker dan 1 keer gevolgd worden omdat de vraagstukken wisselend zijn per groep en per deelnemer.

Duur van de training: 1 dag
Voor meer informatie neem contact op via het contactformulier

REGIE ALS BASIS VOOR EIGENAARSCHAP

DE TRAINING IS OPGEDEELD IN 3 DAGEN

Innovatie is noodzakelijk om te overleven. Hierbij is wendbaarheid (agiliteit) vereist, omdat veranderingen steeds sneller gaan. Steeds meer organisaties gaan over op het delegeren van verantwoordelijkheden naar de werkvloer, omdat de huidige aansturingstructuur geen antwoord meer kan geven op snelle veranderingen.

Eigenaarschap op de werkvloer geeft de mogelijkheden om sneller te reageren op ontwikkelingen. omdat mensen in het  ‘veld’ de dagelijkse realiteit van vraag en aanbod  ervaren. Ze kunnen directer reageren, mits ze hiervoor voldoende toegerust zijn en gefaciliteerd worden.

Eigenaarschap betekent dat medewerkers in staat zijn zelfstandig problemen te signaleren, te analyseren, oplossingen te bedenken, besluiten te nemen, taken te verdelen en elkaar kunnen aanspreken op taakuitvoering en functioneren. Kortom: zelf de regie nemen voor verbetering en vernieuwing. Als medewerkers voldoende toegerust en gefaciliteerd zijn ontdekken ze wat hun intrinsieke motivatie is en waar ze het voor doen.

Deze training richt zich op het leren nemen van regie vanuit je Zelf op basis van gevoel van eenheid en gelijkwaardigheid.

Dag 1 Zicht op je Zelf

Dag 2 Vanuit je hart de regie nemen

Dag 3 Hoe manifesteer je je dromen?

AAN HET EINDE VAN DEZE DAGEN IS HET RESULTAAT VOOR JOU ALS MEDEWERKER
 • Je krijgt inzicht in je Zelf, in relatie tot anderen.
 • Je krijgt inzicht hoe je in je kracht komt te staan en dit ook werkelijk vorm kunt geven.
 • Je krijgt inzicht in waarom bepaalde dingen zich herhalen in je leven en werk.
 • Je leert hoe je kunt functioneren op een hoger bewustzijnsniveau.
 • Je wordt een krachtiger persoon en je kunt je omgeving beïnvloeden.
 • Je kunt makkelijker keuzes maken en je creëert nieuwe mogelijkheden.
 • Je weet anderen te inspireren
RESULTATEN VOOR DE ORGANISATIE
 • Sterke verbetering van de communicatie organisatie breed: eenheid.
 • Meer openheid, vertrouwen, helderheid en concrete afspraken binnen teamverbanden.
 • Verbetering interne organisatie: samenwerking.
 • Meer servicegerichtheid en flexibiliteit richting externe markt: versterkte marktpositie.

De trainers zijn Albert Nieuwenhuis en Gerry Ubels.

Zowel open inschrijving als in-company is mogelijk.

REGIE ALS BASIS VOOR EIGENAARSCHAP

ENERGETISCHE BESCHERMING: WERK EN PRIVÉ

We leren alles over de fysieke wereld, over dingen die je kunt zien en aanraken. Het is gemakkelijk voor ons om te dealen met de fysieke wereld. Maar er is ook een hele andere kant van de wereld, dat is energie.

Als je geen contact maakt met de wereld van energie, gebruik je maar de helft van je mogelijkheden als mens.

Ook in relaties bijvoorbeeld vrienden, familie, zakelijke connecties speelt er veel op het gebied van energie. Voorbeeld: Kom jij wel eens uitgeput uit je werk en herken je dat dit niet alleen komt van hard werken? Of ken je dat gevoel dat als je naar een familie-etentje gaat je totaal uitgeput naar huis gaat aan het einde van de avond? Soms worden mensen energetisch leeggezogen.

Een ander punt is, stel dat je door anderen verbaal of letterlijk wordt geraakt, waardoor je energiepeil omlaag gaat. In deze situatie is het makkelijker voor de ander je energetisch leeg te zuigen. In deze training leer je jezelf te versterken en jezelf hiertegen te beschermen. De verbinding met jezelf is belangrijk. Een mens is meer dan zijn lichaam alleen.

De beste combinatie is dus om te werken met de energie en het fysieke lichaam samen, zodat je vervuiling en leegloop voorkomt.

Kom jij veel met mensen in aanraking en kom je vaak moe thuis van het werk? Ben jij een gevoelig mens? Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je energie van anderen opneemt (vervuiling) en dat je je eigen levensenergie weggeeft aan anderen (leegloop). In deze training leer je hoe je leeglopen en vervuilen kunt stoppen. Overal waar mensen bij elkaar zijn, maar ook op grote afstanden beïnvloeden mensen elkaar energetisch. Klachten als plotselinge moeheid, lichamelijke pijn, burn-out, bore-out, “kort lontje” hebben, kunnen het gevolg zijn van dat energetisch contact.

In deze training leer je:

 • Wat is energetisch vervuilen en leeglopen?
 • Hoe kun je het bij jezelf vaststellen?
 • Hoe kun je de oorzaak ervan vaststellen?
 • Wat kun je eraan doen?
 • Hoe kun je jezelf reinigen?
 • Hoe kun je jezelf beschermen?
 • Hoe kun je energetische koorden met anderen verbreken?
 • En hoe zorg je ervoor dat je klachten verdwijnen?

Resultaat:

 • Je krijgt meer zelfvertrouwen door je eigen energiebalans
 • Je komt letterlijk in je eigen kracht te staan doordat je je eigen energie begrenst
 • Je hebt veel meer energie
 • De klachten van vervuiling en leegloop verdwijnen
 • Je bent meer je zelf en daardoor kun je heel helder denken
 • Je intuïtie groeit en dit kun je op een positieve manier inzetten, zonder dat dat ten koste van
  jezelf gaat
 • Je krijgt meer inzicht in de intentie van de ander doordat je energetisch dingen beter
  aanvoelt
 • Weet je wat je voelt en ervaart en benoemt dat ook
 • Inspireer je jezelf en anderen vanuit jouw eigen energiebalans
 • Sta je communicatief sterker in je functie en in je organisatie
 • Je krijgt inzicht in wat bij jou hoort en wat bij de ander

Heeft u interesse of vragen?