CKRBO geregistreerd

Asaya is een erkend CRKBO opleider. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een Kwalitatieve Audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende opleider als bedoeld in de Europese BTW richtlijn. Door het CRKBO erkende opleidingen/cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Meer informatie vind je op de website CRKBO